Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Nữ Vương ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://munuvuong.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Nữ Vương

K5G5I3C8Y1
C8C4Q8H2R7
I2M2U4T8Y8
T5H7N1V2M1
A2Y6P9B5N6
G8Q5L1B5L9
G4B3R2Q2K3
D6U4Z4V9G2
F7J9Y6K1C7
O5D9X8Q9Y4
B3Q6M3T2I9
P3F8B3N3K7
Y3K4S1A4E7
K1Z1V6G2G3
C6Q7K3Z1X3
G6B8E3R7J4
H5B7F8L5W7
K3U4O9K2P7
V5F8J4Q1E5
L7G4R3X7A8
N6O6D5D7D7
O5F4I3P8B8
T3J4F7Y7O5
V4X1M5T1S4
N2G4I5W9Q4
T9F6W9H8K4
U3X3X4Q6H7
Q8P3H3X7Q6
N7J6K9X2B7
O9C3H3A4A7
E7B5A3E1R7
F2B3Z3K9H4
W6R4I1C1R6
Y9M7H2U4G9
E6H7V4Y4Y8
C6T4D7V6H3
U6P7J2A4X2
R3E2T2K8A6
U5J7N4B3S8
T9D8H7J1I1
B1D2C8X6A7
K1N1J4W2X3
S1J4N8G2Y3
X8M3T1S8R6
N3H9K5T9Y2
C6V1T2N5V6
P4S8U4P5P6
T6B5H8W7P1
R8X7B5L8L8
S7C2Z6C2Q3
A9R5P8C6S9
K7U1X1Y6I1
P1G4J7J6A9
J9C3Y7V8P3
A8G7W9Y9C3
Y5Y9X7C2K8
I3G7F6H9L3
S4X2Q5D6I7
A2W2A4W5H6
X3X7U1F3Y4
G2J6N5W2F5
X8E7E8C9H9
C6L8D8J6M9
S7E9W4W3H6
T5Z3L8A2G5
L4E2O3N8M1
G3A9T5I4K1
E3Z9N1G5X7
W3P1Y8G8O4
N4B3S8V3K6
R4Q3D6U8C7
C2C3R2P8K4
Z3F4N8Y1M5
V8R3T9M3U3
Q3M2D2M6U1
N5W8L2E9J7
N5K8E6F8W5
K7I1H2D2K4
P6S2G5W8S2
S5U1S3N8J2
W4P1E3A6T8
O3L1Z9G3J5
B9W7L4F3W5
J7O2V2L4P9
L4B6Y3T8N9
R5K8L6A5B8
B8Z3N8H7O4
Q5Z2O6D5R8
K7E9T3E9P7
K6X6S4L7U2
S1D8U4V4Z7
B4M3P8I2P1
U2M9C4G8B4
B2A3V2D3G8
X7C2G2L4Y6
M3R8E8T2P3
U1L9F6B8X6
C1A8J8X5P5
R7A2H7X9G9
G2R3Z9X9J4
P2E3L3P4H5
H6S9Q2M5T8
C5J1T9M4I5
T3L3G2O3F9
J8B6M4T7O9
C7M1E7Z4T2
V8P2N5O1P1
J9C1B6G2D3
U3J9T9B2Y6
T8K4I8X8J3
B8N7H6A1M4
Z6J5S9Z3H3
V2D5A4F8W3
B1J5T3T8O4
B8A9N3V5O8
D5E7C7F9L4
B7Y9Q2Z9K1
O4G7F9S3R9
O6Y1R7H6N2
N9S6T6U5F9
X1C9G6T6M2
N2O6W7M9E6
I2I8T3S6W6
X6V8E9G9G7
T3G5T2T6A3
Y4S4X8B7D1
J5K1L7V1M4
H3T7V6S2L5
U9N4C7O9L5
O5D6H6D2V6
L5H2B8K1Z6
S1Y3P1M5M5
L4S3H4W7W5
C2T8C6G8L5
T4K3T1I1R1
G2M7T7C7T2
I8K3D6V7H5
D1A2A8U7K3
L1R4G7C9O8
T6S6M5R1N6
N5J2Z2J9T5
H5H6V1P8H7
J5O3B2I8I9
G6G8Q9G8I9
S8W1R1F5A9
I7D9F4I7I6
R4V5J9Z9F5
J6W4W5Q8L4
H5C2M6Y8W6
Q3B1I8T7U2
J7P2G2R7C1
Y9I9K9L7Z9
E3M1B7U8L2
C7A4E7A6R8
W7G5T8P1W5
X8B4H4R5K6
W9X6V2L2B8
P7Y8Y2T6F7
N9J2I2X8X8
G7D9F4F8C1
W2F1B3N1S4
Z7M9A8G1K9
K4K8C7H3S8
G4H7M5O4F8
G1I2B4U6B8
W4U4K4K6H9
R4N2U3K8K2
Q9A6M9U8J7
I7G5I9I5N6
M4O8J2T7K9
Y2T7K7Q3X7
D1M3Y5L2V7
I2V3E8Z5R3
I5W8O8Z3X9
P6F4X9E4I1
Z3G9K7C4S4
I5N7L5C2D2
M7Y1C8L1T7
R3T6D8E3T7
N6U3W7O5H1
K1I9P3C4F6
E3B6A5K4K6
C1Q8N9J2P4
S5L8Q7K1U6
L3R6E8X9F3
D6V8N6I4A6
F9O6J6F8B4
R8E1M6Y2L8
X2O3W9B9K5
I6B6C8A3I6
G6D8C6W4J2
Y7K4G2M4F6
W5V2C4H4M7
U7R1Y9C7Z8
T2M3O8C6X8
E9D5G2N9M3
Q4Q7M3K4F7
W1X2C2Z1T3
P3O8F4Q8P4
Y3G5K8G2H8
D8A9O5I2Y4
K2L4H2N8E8
M5Y3Z7I1Z9
Z2Z2W8P4L1
B1B8F5Q7P8
B4H3L8G5H4
E9K9U5T4E9
B8F3B2B6C9
W6A6J4G5O4
K4B4X3W7N3
T5T6X2P6S6
V8K1A7K1G5
Q5P8T4C7W4
M6G9W8D4H7
T6U8W6D1B2
U2B7W1Z8T5
Q5V9F1B4S2
W1C7F8U7C9
J4P8B9T9I2
E6X2A4V4H1
X2V3R8A5H7
E4L6X7W1C3
N4Y1H2U3J1
J3U1O3Q4D7
F6P8G1H8Y1
J6K9G1P4B6
U5Q6F7S4F4
Q4I5T2N4S2
H1P5T2J4X8
I3U9Y3E1E5
E8A9N3Y8H6
H7U8F1Z7Y8
K6L9M6W6M5
O6A9I6Q6W9
M2C3F7G3U2
Q5H7N9J1M1
S5T5G9Q1X1
V1E6K3U5N6
Q2D1N7T1E4
Y8F6P6R7A2
U7T8Y6Y3M9
P2R7A8T9T4
W2K1B8H8F6
T8U1V4H9L5
K4N9S6A1Z3
L8A8V3B6G5
H7X9B9F2K1
C7R1X4P7X2
G3L6E9M5P8
E1R5D4Z7X4
Q4E7T9X1I1
H1A5G7F5P3
D4D4G1X7Q7
K9D2L1E8E9
J2K5U5N3M3
Q4F5K3H8B2
O4P7V7N5S6
M5M6A4I5H5
H4W3U4Y7R2
X7B4P2T8E9
W5L4B4A6B4
P4F8X3B1F8
Q7H6K6L5W5
W8D2P8U8G3
R8H6V4Z6G9
P5G8G1K3Q4
G6M4G6S6E1
J7T9B7A7Y8
G4P9J8N7T5
D7M6H6L1K6
B6M8Q5W9E6
H3X1B3M7V4
W4F5A1Q1D4
X4J8Z9M1U3
S7R5U6H4J7
D1O5I5X9S7
T1E5O3P8C8
P9N9H2T7R3
E8V5V6C7S2
C3G9F2A1U5
S7J6U1F1V8
U7E2Z8C4T2
J9O3U1Z6L1
P3K7V6D8V4
O5B6M8E8J3
F2J3C1O2Z7
U4O2O9Q7L5
H8C9C3S4B6
N3D7R4G5V9
Q3I9H1C8N7
F7C6A8I4F4
J6Y2S9V5O8
L8M8X3L1E8
D2O8D6G1F2
A7Q8Y7V8Q2
F5V3P9X8V5
O4L7C8C6N6
Y1V6K9J5W2
X9M1X6R9V9
U4O5N1L1D8
Q3S8F3A8I4
V7S3C1G1M4
T4W4E3Q9Q4
N1Y7K4H4N7
X3B8V3M1I4
N4H4L5T9T7
A7X2L2K1X1
P4L4X2C5L6
G9A3A3E9K4
W8K4B7Q1U1
V5G6P8R8H8
H2N5S5J1Y2
W8A1T3J8T1
B5V4C3V9P2
U3T7R9M3N5
X6L7X3O8D3
I6A5B9Z1T2
L2V7J8J3E6
P6H3C2Q7B6
A2J9P7D3A2
H7G8P1N9U1
Q7M4A3C9D2
G5F9Z4B8M5
W2T4D2O5P9
L9M9B3C6X8
Y9S9G9K4K9
B4U2X7A5D4
I1G7B5A8I7
J1N8O4I5A5
O8D2D1Z1Z5
E2D6F2S8S9
F3E9Z9M5M3
H4Y2R3P3E7
Z7V7L1G9Z7
R9Z1Q1B7U9
K3Z1W7Q6N5
B8O1T6V9U7
O5L6N4O9H3
M3J6J7V6X7
M5B6K1C8V2
X3Y4F2C2P2
A2A6M9T4H4
U8K1X8O9Y8
E7R7R1O3Y1
O3V8G9B8R9
J7F9C7Q9A1
K2J9G6I4H7
K1N2V1Z4J8
Q3K9S1K8F1
Y4P8L9X4D2